Access bars in wetenschappelijk onderzoek

Je las misschien al veel over Access Bars, hoe het werkt en de toepassing ervan. Maar waar is deze kennis allemaal op gebaseerd? Dit artikel geeft antwoord op die vraag en gaat over de Access Bars-methode in wetenschappelijk onderzoek tot nu toe.

 

Theta-staat van het brein met Access Bars 

Als ons brein in de zogenaamde theta-staat komt, dan hebben we de meeste invloed op ons onbewuste brein. En daarom is het belangrijk je brein in deze theta-staat te krijgen. Want zo kun je blokkades opheffen en optimaal leren.

Tijdens een Access Bars-sessie komt je brein in deze theta-staat. Door de 32 drukpunten langs te gaan, kan alle elektrische energie weer doorstromen. En dus vloeien alle elektrische ladingen die beperkende gedachten en emoties bevatten, makkelijk weg.

Maar hoe weten we dit allemaal? Doordat Access Bars momenteel steeds vaker het onderwerp is van wetenschappelijk onderzoek. Omdat dit nog geen grootschalige onderzoeken zijn, moeten we natuurlijk nog heel voorzichtig conclusies trekken, maar de resultaten die er zijn, zien er veelbelovend uit!

 

  1. Access consciousness bars wetenschappelijk onderzoek 2015 

De Global neuroscience research foundation deed wetenschappelijk onderzoek naar Access Bars bij 60 proefpersonen. Dit deden ze door middel van Elektro-encefalografie (EEG). Dat is een methode om de elektrische activiteit van het brein te meten. Dit doen ze door plakkers op je hoofd te zetten.

 

De uitkomsten waren verbluffend:

  • 63% van de proefpersonen had tijdens de Access Bars-sessie een verhoogde activiteit in het brein. Dit betekent dat zij op dat moment in een hogere staat van bewustzijn waren.
  • 96% van de deelnemers had een verhoogde activiteit (Hertz) in het brein, namelijk 15-22 Hz en 22-38 Hz. Dit zie je als mensen verbonden zijn met de universele energie die ons aan elkaar verbindt. Inmiddels weten we dat als mensen zo’n hoge Hz activiteit hebben, ze op dat moment iemands energie helen of helende energie ontvangen. Bovendien betekent een hersengolfactiviteit van >22 Hz dat het brein bezig is met diepgaande probleemoplossing en het eigen maken van nieuwe ervaringen.
  • Bij 85% van de proefpersonen nam de coherentie van de hersengolven toe. Als er meer ‘coherentie’ is, dan betekent het dat er meer hersengebieden met elkaar in verbinding staan en samenwerken. Je ervaart dan een gevoel van eenheid. Dit positieve coherentie-effect is vergelijkbaar met het effect van een geavanceerde meditatie met een direct resultaat.
  • 63% van de mensen ging na de Access Bars-sessie in een emotionele en/of lichamelijke transitie, wat duidt op heling. Specifieker: van deze 63% was 42% in alleen een emotionele transitie en 40% in een lichamelijke transitie.

Onderstaand een afbeelding van de invloed van een Access Bars Sessie op de hartslag (49 bpm, beats per minute). Gemeten mei 2020 bij één van onze klanten: