Depressie-desktop

Voorbij aan depressie
Voor grip op je leven!

Wat als depressie niet gaat over het oplossen van negatieve gedachten, maar dat het een signaal is om te gaan leven vanuit je potentie en het ontvangen van je ware grootsheid? Ben je klaar om de depressieve sluier van je af te gooien en te gaan leven vanuit je kracht?

Depressie of onderdrukking?

Iedereen heeft wel een sombere gedachten en gevoelens die vrij snel weer bijtrekken. Je spreekt dan niet van een depressie. Anders is het wanneer de sombere stemming langere tijd aanhoudt en zorgt voor het verlies aan interesse en plezier. Mocht dit langer dan 2 weken aanhouden dan spreken we van een depressie.

Aan de orde van de dag
Depressivitiet is tegenwoordig aan de orde van de dag. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die depressief is geweest of er midden in zit. Of wellicht ben je zelf depressief of geweest. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 1 op de 20 mensen tussen de 18 en 65 jaar in een ernstige tot zeer ernstige depressie terecht komt. Dit zijn 500.000 Nederlanders die hier op jaarbasis mee te kampen hebben.

Innerlijke Kracht Training & Coaching is gespecialiseerd om hier stappen in te kunnen laten maken, zodat het licht ook weer in jou leven kan gaan schijnen en je het leven kunt leven waar je altijd al van droomde. Dit is niet voor iedereen weggelegd, je hebt dan met een andere blik de wereld in te leren gaan kijken.

Reguliere kijk op depressie
Vanuit de reguliere gezondheidszorg worden redenen van depressie opgevoerd als het effect van een tekort aan een stofje (serotonine of noradrenaline), een erfelijke aandoening of een hormonale ontregeling. En dat we dit met behulp van medicatie kunnen oplossen. Het beeld wat hiermee geschetst wordt is dat een depressie verkeerd is en dat we er vanaf moeten komen. Ondertussen zijn er in totaal zo’n ruim 1,1 miljoen Nederlanders depressief en dit wordt met de dag steeds meer.

Wellicht wordt het eens tijd om met een andere bril naar depressie te kijken? Aangezien de huidige aanpak klaarblijkelijk niet werkt.

Andere kijk op depressie
Wat als een depressie je iets wilt laten zien en alert wil maken op iets. Namelijk dat je je vasthoudt aan de negatieve gedachtestroom die maar niet lijkt te stoppen? Depressie is niets meer en niets minder dan het krampachtig vasthouden en het willen controleren van die negatieve gedachtestroom. Sterker nog we willen van deze negatieve gedachten af, zodat we ons niet meer somber hoeven voelen. Maar het is juist de strijd om van de gedachten af te komen die zorgt dat je in deze neerwaartse spiraal blijft zitten.

Je hoeft niet beter te worden
Je bent niet ziek, je hoeft niet beter te worden. Je bent al goed zoals je bent. Je hebt het alleen nog zelf te gaan geloven en wanneer je leert omgaan met zo wel de leuke als de minder leuke dingen in het leven, dan gaat dat alleen al een enorme verandering in je leven creëren dan je tot nu toe nog niet voor mogelijk hebt gehouden.

De kwaliteit van je gedachten bepaald de kwaliteit van je leven
Wat als er geen positieve en negatieve gedachten zijn, maar dat jouw ‘point of view’, jouw kijk op dingen, jouw zienswijze ervoor zorgt dat iets positief of negatief is voor jou? Verander je kijk op jou, je leven en de wereld om je heen en je leven zal er veel kleurrijker en zonniger uit gaan zien!

Agenda

Trainingen & Classes 
Create Your life Training
Create More In 1 Day
De Kracht Van Hoogsensitiviteit
Access Bars Class

Trainingslocatie
Innerlijke Kracht Training & Coaching
Wolga 5 (1e verdieping) 
2491 BK Den Haag

Trainers & Coaches
Bert Wagenaar & Bianca Andeweg

Mobiel-Gratis-Create-Info-Avond-HeaderMobiel-Gratis-Access-Intro-Class-Header

Innerlijke Kracht Training & Coaching

Is gespecialiseerd in…

Create More in 1 Day

Be the change

Create Your Life Training

Being you

Access Bars Sessie

Zijn wie je bent

Innerlijke Kracht Training & Coaching biedt hulp bij

Professionele ondersteuning en begeleiding bij…

Burn out FB

Burn-out

Shine like a diamond

Zelfvertrouwen FB

Zelfvertrouwen

Yes you can!

Hoogsensitiviteit

Hoe gewaar ben jij?

Depressie FB

Depressie

Choice creates

Stress FB

Stress

Just breathe

Het beste van onszelf geven, om het beste in jou naar boven te halen.

Een heldere, open to-the-point aanpak geworteld in gedegen kennis en vakmanschap

Hulp bij én meer…? Lees erover op ons blog!

Wat is NLP?

NLP wat kun je ermee?

Vrijblijvend kennismaken?

Maak op jouw manier vrijblijvend kennis met de trainers, coaches, trainingslocatie en de methodieken…

Gratis intakegesprek
Gratis intakegesprek

Motto: “Het beste van onszelf geven om het beste in jou naar boven te halen”

Trainers & Coaches

 • Man
 • Bedrijfsleven
 • To-the-point
 • Extravert
 • Laissez fair
 • Humor
 • Vrouw
 • Onderwijs
 • Genuanceerd
 • Introvert
 • Planmatig
 • …nog meer humor