Kwaliteit

Quality means doing it right even when nobody is looking. Henry Ford

 

Kwaliteit bieden betekent voor ons dat we het beste van ons zelf geven, om het beste uit jou naar boven te halen!
 

Intakegesprek
Voorafgaande aan een training of begeleidingstraject nodigen we je van harte uit voor een intakegesprek. In dit gesprek stemmen we onze verwachtingen op elkaar af.
 

Evalueren
Na afloop van een traject zijn we benieuwd naar jouw ervaringen. Hiertoe nodigen we je uit om een Evaluatieformulier in te vullen, zodat we onze kwaliteit nog verder kunnen verbeteren.
 

Trainers
Onze trainers zijn allemaal gecertificeerd in de trainingen die zij aanbieden. Om de kwaliteit van onze trainers en ons instituut hoog te houden, volgt iedereen jaarlijks nascholings- en/of verdiepingscursussen.
 

Gilde
Om onze kwaliteit te waarborgen zijn we lid van het NTI-NLP Gilde. We handelen en onderschrijven de ethische code van de Gilde. Tevens zullen klachten en/of geschillen onafhankelijk afgehandeld worden door de Gilderaad op basis van de geschillenregeling.
 

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.